Logos
Logos
Demana
Cita Online
Còmodament
Ampli quadre
de serveis
mèdics

Llista de serveis mèdics i proves diagnòstiques

Odontologia

Clinica Dental. Odontoestomatologia

Odontologia general

Higienes dentals

Curetatges

Pròtesis dentals

Odontologia estètica

Ortodòncia Invisaling

Implants dentals

Cirurgia oral

Blanquejament dental

Al·lergologia

Al·lergologia

Proves intradèrmiques

Proves epicutànies

Proves de provocació nasal

Proves de provocació ocular


Proves cutànies:

Prick test

Patch test

Anàlisis Clínics

Anàlisis Clínics

Servei 365 dies a l'any (centre c/ Urgell, Barcelona)

Servei dissabtes (centre c/ Via Augusta, Badalona)

Extraccions a domicili

Consulta resultats per internet

Angiologia i Cirurgia Vascular

Angiologia i Cirurgia Vascular

Eco-Doppler venós (varius)

Eco-Doppler d'artèries EEII i EESS (Claudicació intermitent, peu diabètic)

Eco-Doppler caròtides. TSA (Patologia de l'arteria caròtida extracraneal)

Eco-Doppler d'artèries Viscerals

Escleroteràpia de capil·lars i venes reticulars

Aparell Digestiu

Aparell Digestiu

Fibrogastroscòpia amb sedació

Fibrocolonscòpia amb sedació

Aparell Respiratori

Aparell Respiratori

Espirometria simple

Espirometria post broncodilatació

Proves de broncoprovocació

Estudi de volums pulmonars

Estudi de capacitat de difusió

Polisomnografies (apnea del son)

Cardiologia

Cardiologia

Ecocardiograma Doppler color

Electrocardiograma

Prova d'esforç (Ergometria)

Holter E.C.G Dinàmic (ECG dinàmic holter 24/48 hores)

Holter pressió arterial MAPA

Cirurgia General

Cirurgia General

Cirurgia menor:

Ferides cutànies

Abscessos cutanis

Lesions cutànies (nevus, fibromes, gratosis, berrugues, papil·lomes, angiomes...)

Lesions subcutànies (lipomes, quists superficials, tumoració de parts toves profundes)

Patologia de l'ungla (ungla encarnada, extracció ungla...)

Biòpsies cutànies i de teixits subcutanis

Reparació lòbul orella


Cirurgia laparoscòpica:

Càlculs vesícula biliar

Hèrnia de hiat i reflux gastro-esofàgic

Tumors i diverticles de còlon

Malalties de melsa i glàndula suprarenal


Cirurgia endocrina:

Tiroides

Paratiroides

Suprarenal


Cirurgia de paret abdominal:

Hèrnia inguinal

Hèrnia crural

Hèrnia umbilical

Hèrnia epigàstrica

Hèrnia d'eventració


Coloproctologia:

Hemorroides

Fissura anal

Fístula perianal

Pòlip anal

Quist pilonidal sacre-coxígeo

Anuscòpia

Dermatologia

Dermatologia

Electrocoagulació. Crioteràpia amb nitrogen líquid

Exèresis de lesions cutànies

Biòpsies cutànies

Ecografies

Ecografies

Ecografia abdominal

Ecografia urinària: renals i prostàtiques

Ecografia tiroides

Ecografies musculars i articulars

Ecografia de parts toves

Endocrinologia

Endocrinologia

Assessorament dietètic

Diabetis. Insulinoteràpia

Ginecologia i Obstetrícia

Ginecologia i Obstetrícia

Revisions ginecològiques

Citologies i colposcòpies

Seguiments d'embaràs

Registre de batec fetal

Ecografies obstètriques

Parts

Ecografies ginecològiques suprapúbiques

Ecografies transvaginals

Col·locació de DIU

Retirada de DIU

Hematologia

Hematologia

Control Sintrom

Logopedia infantil i adults

Logopedia infantil i adults

Estimulació primerenca infantil

Trastorn o retràs del llenguatge oral

Trastorn del llenguatge escrit (dislèxia, disgrafia...)

Alteracions de la parla

Alteracions de la veu (disfonies orgàniques i funcionals)

Alteracions de causa neurològica (afàsies, disàrtries, neurologopèdia)

Alteracions de les funcions orofacials (respiració vocal i deglució atípica)

Medicina general i de familia

Medicina general i de familia

Assistència continuada

Revisions

Neurologia

Neurologia

Tests neuropsicologies

Oftalmologia

Oftalmologia

Abscessos, quists celles i parpelles

Campimetria computeritzada (ambdós ulls)

Cos estrany conjuntival - Extracció

Gonioscòpia

HRTII - Tomografia del nervi òptic

OCT Tomografia de coherència òptica

Paquimetria corneal

Retinografia

Sondatge llagrimal

Topografia corneal

Control visió (optometria)

Otorrinolaringologia

Otorrinolaringologia

Abscés conducte auditiu extern

Audiometria

Cauterització de cornetes

Desbridament d'abscés al pavelló auditiu

Endoscòpia laríngea

Exploració endoscòpica nasosinusal - Biòpsia

Exploració Microotoscòpica

Exploració nervi-facial complet

Exploració vestibular bàsica

Impedanciometria

Estroboscòpia

Salpingoscòpia

Cirurgia làser

Pediatria

Pediatria

Assistència continuada

Revisions de control nen sà

Vacunacions

Podologia

Podologia

Plantilles ortopèdiques

Estudi dinàmic de la marxa

Podologia esportiva

Podologia pediàtrica

Podologia geriàtrica


Podologia General:

Quiropòdia

Ungles encarnades

Micosi

Tractament quimioteràpic de berrugues

Peus de risc (diabètic, neuropàtic i vascular)

Psicologia

Psicologia

Infantil

Adolescents

Adults

Psicologia en parella

Tests psicològics

Tests neuropsicològics

Psiquiatria

Psiquiatria

Psicoteràpia

Tractaments mèdics

Traumatologia

Traumatologia

Infiltracions (espoló calcani, epicondilitis...)

Ecografia articular

Ecografia muscular i tendinosa

Cirurgia protèsica

Urologia

Urologia

Fluxometria

Ecografia Reno-vesico-prostàtica

Ecografia Transrectal

Urodinàmies

Andrologia

Patologia àrea sexual home

Cirurgia menor ambulatòria (vasectomia, fimosi...)

Cirurgia làser

Tots els nostres col·laboradors són externs al centre i treballen per compte propi.

Top